noemihajek@tlen.pl
Teksty
O mnie
Płyta
Teksty
Galeria
News
Kontakt
Linki






Drżą ludy Ps.99

Pan jest królem, drżą ludy, siedzi na cherubach, ziemia się chwieje
Wielki jest Pan na Syjonie
Wyniesiony nad wszystkie ludy
Niech wielbią imię twoje wielkie i straszne
On jest święty
Wysławiajcie Pana, Boga naszego i oddajcie pokłon u podnóżka stóp jego
On jest święty


Marnotrawny

Daj mi szansę jeszcze raz nawrócić się do Ciebie Panie
Daj mi szansę kiedy wiem, że z wszystkich dróg jedyną jesteś

Z łaski czekałeś gdy ja wybierałam
Kochałeś mnie, gdy Cię omijałam
Gorzkim okazał się smak wolności
Nie Twojej Ojcze
Tej zakłamanej
Stoję przed Tobą jak syn marnotrawny
Przychodzę do Ciebie Tato

Teraz już wiem, teraz już chcę
Nawrócić się do Ciebie


Bez Ciebie nic nie znaczę Jezu

Bez Ciebie nic nie znaczę Jezu
Bez Ciebie nigdzie nie chcę iść
Tylko chwytam się Twojego słowa, trzymam je
Trzymam się Ciebie, chcę siedzieć przy Twoim sercu
Tam mi jest dobrze, tam zostanę


Zmieniaj moje serce

Zmieniaj moje serce aby mogło Tobie usługiwać
Zmieniaj moje myśli w Twoje
Zmieniaj moje drogi na Twoje drogi, Panie
Oddaję Ci prawo do mojego życia
Twoje decyzje o mnie z pokorą przyjmuję
Kocham trwać w posłuszeństwie
W poddaniu się Tobie znajduję pokój
Radością dla mnie są spotkania z Tobą
Dlatego będę radować się Tobą, sercem śpiewać Ci będę
Tylko w Tobie znajduję życie


Ja Pan jestem Iz.51;15-16

Ja Pan jestem twoim Bogiem
Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale
Pan Zastępów to jest jego imię

I włożyłem moje słowa w twoje usta
I ukryłem cię w cieniu mojej ręki
Aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię
I powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem


"Cyk cyk" Ps.144;1

Uwielbiony niech będzie Pan, skała moja
Który wyćwiczył ręce moje do walki, pięści moje do wojny


Chcemy Cię kochać

Tak wiele chcesz nam dać
Dobrocią, łaską, zachętą przywołujesz
Cóż możemy Ci dać
Nic nie mamy cennego
Tobie jednak podoba się coś w nas
Ty kochasz nas, Ty kochasz nas, Ty kochasz nas

Chcemy Cię kochać całym sercem
Chcemy Cię kochać całą duszą

Przytulasz nas do swego policzka
Karmisz nadzieją i łaską
Jesteś z tyłu i z przodu
Pragnących ciepła przygarniasz
Tobie podoba się coś w nas
Ty kochasz nas, Ty kochasz nas, Ty kochasz nas

Chcemy Cię kochać całym sercem
Chcemy Cię kochać całą duszą


Ty jesteś moim Tatą

Ty jesteś moim Ojcem
Ty jesteś moim Tatą
To wiem

Wyratujesz mnie, zaopatrzysz, pocieszysz w niedoli
Zranienie uleczysz, dasz siłę w słabości
Bo ukochałeś mnie nad życie

Abba, Ojcze, chcę kochać Cię jak Ty mnie


Nie umrę! Ps.118;17

Ciebie czuję, Tobą oddycham, Chcę Ciebie chwalić, do Ciebie przychodzić
Dziękować za łaskę, za życie, za zdrowie
Za to że kochasz mnie zawsze co dzień
Za obfitość i radość i przyszłość
Dziś uginam kolana, podnoszę swe ręce
Dziękować chcę

Nie umrę, ale będę żyć i opowiadać będę dzieła Pana

Miłosierdzia Twojego dotykam
Noc i dzień szansą przede mną jest
Chcę to zbierać co daje mi życie
Życiem mym Jezus jest

Nie umrę, ale będę żyć i opowiadać będę dzieła Pana


Tak więcej Ciebie potrzebuję

Tak więcej Ciebie potrzebuję, Panie
Tak serce moje dzisiaj płacze
O pokój proszę Ciebie, pokój
Tak ciężko mi jest kroczyć dalej
I coraz więcej powodów jest do łez
Dlatego przytul mnie Panie
Tyś Ojcem moim pociesz mnie

Chwała Ci wielki Ojcze za miłość Twą
Wielką dla mnie miłość
Niewyczerpalny, ogromny, piękny dar
Dla mnie i dla ciebie

Tak często Panie zapominam, często
Że w trudnych chwilach mam oparcie
W Tobie najlepsze Jezu mam
Kochanym jesteś dla mnie Ojcem
I coraz więcej upewniasz mnie co dzień
O Twoim przeznaczeniu dla mnie
Chcę spełnić każdą wolę Twą

Chwała Ci wielki Ojcze za miłość Twą
Wielką dla mnie miłość
Niewyczerpalny, ogromny, piękny dar
Dla mnie i dla ciebie


Psalm 91;1-7

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego
Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego
Ten mówi do Pana
Ucieczko moja i twierdzo moja
Boże mój, któremu ufam

Bo On wybawi cię z sidła ptasznika
I od zgubnej zarazy
Piórami swymi okryje cię
A pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie

Wierność jego jest tarczą i puklerzem
Nie ulękniesz się strachu nocnego
Ani strzały lecącej za dnia
Ani zarazy, która grasuje w ciemności
Ani moru, który poraża w południe

Chociaż padnie u boku twego tysiąc
A dziesięć tysięcy po prawicy twojej
Ciebie to jednak nie dotknie


Ojcze nasz Mat.6;9-13

Ojcze nasz, który jesteś w niebie
święć się imię twoje,przyjdź Królestwo Twoje
Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków
Amen